ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์/เป้าหมาย
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา
คติธรรมประจำโรงเรียน
เครื่องหมายประจำโรงเรียน
รายงานประจำปี 2562 (SAR)
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ตารางสอน/ตารางเรียน ประจำปี 2563 (เทอม 1)
VDO แนะนำโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2
โครงการบูรณาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
สารสนเทศของนักเรียน
ปฏิทินวิชาการ
รายงานประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
  พรบ.อำนวยความสะดวก
  ลงทะเบียน บัตรนักเรียน
 
 
 
คณะผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มคณิตศาสตร์
กลุ่มสังคมศึกษา
กลุ่มภาษาไทย
กลุ่มสุขศึกษา
กลุ่มศิลปะศึกษา
กลุ่มการงานอาชีพ
กลุ่มภาษาต่างประเทศ
บุคลากร อื่นๆ
 
 
 

MTWThFSS
---1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031-
-------
 
 สถิติประจำวันที่ 26/08/2563

จำนวนผู้เช้าชมวันนี้ = 13 ครั้ง
จำนวน UIP วันนี้ = 1 ip

จำนวนผู้เช้าชมเดือนนี้ = 1683 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมเดือนที่แล้ว = 2119 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีนี้ 19333 ครั้ง
จำนวนผู้เช้าชมปีที่แล้ว 58062 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 258626 ครั้ง
 
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 
 

 

***** *****

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564

โพสต์โดย SamakkhiWitthayakhom 2 School เมื่อ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2022

 

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ได้รับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน "โครงการห้องเรียนกีฬา" จากคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

โพสต์โดย SamakkhiWitthayakhom 2 School เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2022
****

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม...

โพสต์โดย SamakkhiWitthayakhom 2 School เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2022
***

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ปีการศึกษา 2565

โพสต์โดย SamakkhiWitthayakhom 2 School เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2022
***

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ๒ เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑...

โพสต์โดย SamakkhiWitthayakhom 2 School เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2021
***

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ได้มีการประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 24 - 28...

โพสต์โดย SamakkhiWitthayakhom 2 School เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2021
 


 

น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์โดย SamakkhiWitthayakhom 2 School เมื่อ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2020

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เปิดเรียนวันแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อฯและดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ.

โพสต์โดย SamakkhiWitthayakhom 2 School เมื่อ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2020

 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 และท่านผู้ปกครองบางส่วนที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ สามารถร่วมรับชมผ่านทาง live ได้ เพื่อความเข้าใจและแนวปฏิบัติในทางเดียวกัน

โพสต์โดย SamakkhiWitthayakhom 2 School เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020

 

New normal.

โพสต์โดย SamakkhiWitthayakhom 2 School เมื่อ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2020 นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล

ผู้อำนวยการเโรงเรียน

 


นายประหยัชว์ สุตา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ
และฝ่ายบริหารทั่วไป

 
เอกสารดาว์นโหลด/แบบฟอร์ม


กล่องรับฟังความคิดเห็น
 

ร้องเรียนการทุจริต
 
 
 
 
 

 

 

 

แจ้งลูกๆนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2 ในวันที่ 18 พ.ค. 2563 นี้จะมีการทดลองสอนออนไลน์ ตามตารางเรียนที่กำหนด...

โพสต์โดย SamakkhiWitthayakhom 2 School เมื่อ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2020

 

 

โพสต์โดย SamakkhiWitthayakhom 2 School เมื่อ วันอังคารที่ 28 เมษายน 2020

 

 

 

 

 

 

 

 


             ข้อมูลพื้นฐาน

   โครงสร้างหน่วยงาน
  
ผู้บริหารหน่วยงาน
  
อำนาจหน้าที่
  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  
ข้อมูลการติดต่อ
  
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  
|ข่าวประชาสัมพันธ์1 |ข่าวประชาสัมพันธ์ 2|
  
บริการถาม-ตอบ (Q&A)
  
Social Network
  

              การบริหารงาน 
  
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6เดือน
  
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   E-Service


 
           การบริหารเงินงบประมาณ 

   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 


 
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          การส่งเสริมความโปร่งใส 

   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 


 
      การป้องกันการทุจริต

  ประกาศเจตจำนงสำนักงานฯสุจริต 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ6 เดือน
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำ
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


Copyright © 2020

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เลขที่ 393 หมู่ 1 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เบอร์โทรศัพท์ และโทรสาร  0 5316 0848

Email : swk2@swk2.ac.th

 

 หน้านี้ใช้เวลา LOAD ทั้งสิ้น 0.011 วินาที
@ Copyright 2014-2015 All rights are reserved Design by ChiangraiWebDesign.com